Jak přispět ?

Chtěli byste se také zapojit do aktivit nadačního fondu profesora pavla pafka? 

Vaším příspěvkem pomůžete podpořit

...vzdělání lékařů a sester III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.

...rozvoj transplantační medicíny v České republice 

...zlepšování péče o pacienty

Důvodu, proč podpořit Nadační fond Profesora Pavla Pafka je mnoho, jaký je ten Váš? 

Pro individuální dárce je zřízen nadační účet 43-9842550237/0100 (pro získání darovací smlouvy kontaktujte jana.ulrichova2@fnmotol.cz). Pro firemní dárce jsme připravili nabídku partnerské spolupráce

Děkujeme za podporu.