Kontakt


Adresa


Kontakt


Sídlo: III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol 
Praha 5, V Úvalu 84, PSČ 15000
Identifikační číslo: 241 42 565
Sekretariát: Karolína Hlaváčková
Tel. číslo: 224 438 001
Tel. číslo: 224 438 002

Právní zakotvení


Číslo účtu


Datum zápisu: 13. srpna 2011
Spisová značka: N 854 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Nadační fond Profesora Pavla Pafka
Právní forma: Nadační fond
Účel nadačního fondu:
Podpora zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče,
zlepšování podmínek, za kterých je poskytována a dále podpora výzkumu,
vývoje a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu.


43-9842550237/0100