O nás

NADAČNÍ FOND PROFESORA PAVLA PAFKA

Profesor Pavel Pafko vybudoval pracoviště – III. chirurgickou kliniku 1. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, které je zejména díky Programu transplantace plic Praha unikátní nejen v českém, ale i v evropském kontextu.
Získávání podpory pro rozvoj koncepce pracoviště, zlepšování péče o pacienty, další vzdělávání lékařů, sester a zajištění přístupu k nejmodernějším lékařským postupům a vědeckým informacím jsou jedny z hlavních priorit Nadačního Fondu Profesora Pavla Pafka.

Naším hlavním cílem je, aby III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol byla místem, kde citlivý a osobní přístup k pacientům je samozřejmostí a špičková medicína standardem.

Cíle Nadačního fondu Profesora Pavla Pafka:

  • Pro pacienty: podpora pro zlepšení prostředí a získávání přístrojového vybavení k diagnostice a léčbě pacientů
  • Pro vzdělání: podpora vzdělání lékařů a sester, přístup k nejmodernějším poznatkům a jejich výměna jsou základním předpokladem zavádění nejmodernějších léčebných postupů 
  • Pro vědu a výzkum: podpora vědeckých a výzkumných projektů kliniky


Děkujeme Vám za Vaší podporuSTATUTÁRNÍ ORGÁN

Správní rada Nadačního fondu Profesora Pavla Pafka 

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., předseda správní rady

Prof. MUDr. Robert Lischke, PhD, místopředseda správní rady

MUDr. Helena Šmejkalová, člen správní rady


Dozorčí rada

MgA. Kristina Hejduková, předseda dozorčí rady

MgA. Barbora Talarico Adamová, člen dozorčí rady

JUDr. Petr Pýcha, člen dozorčí rady