Klinika

III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN MOTOL

Program transplantace plic v České republice byl zahájen pod vedením Prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc ve FN Motol v Praze v roce 1997. Tento program je nejúspěšnější ze všech „východoevropských“ programů. Nyní se v ČR provádí přes 40 transplantací ročně výsledky srovnatelnými s ostatními vyspělými centry. 

http://www.fnmotol.cz/iiichirurgicka-klinika-1lf-uk-a-fn-motol/