21

kvě 2020

Udělení prestižní Ceny Wernera von Siemense MUDr. Dagmar Myšíkové

Dne 5.3.2020 byla udělena prestižní Cena Wernera von Siemense MUDr. Dagmar Myšíkové, PhD. z III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FNM. Cena byla udělena v kategorii Nejlepší disertační práce – 2.místo a současně bylo uděleno zvláštní Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce.

Disertační práce s tématem „Studium protinádorové imunitní reakce u pacientů s karcinomem plic“ vznikla pod vedením prof. MUDr. Roberta Lischkeho, Ph.D., přednosty III. chirurgické kliniky a prof. MUDr. Radka Špíška (Ústav imunologie 2.LF UK a FNM, Sotio a.s.).

Právě spolupráce těchto špičkových odborníků a pracovišť v oboru chirurgie a nádorové biologie byla klíčová pro kvalitu výsledků dané práce.

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV.

A čím konkrétně se daná práce zabývala? Odpovídá MUDr. Dagmar Myšíková, PhD: „V našich dvou studiích jsme se zaměřili na sledování protinádorové imunitní odpovědi u pacientů s maligním nádorem plic. První studie sledovala výskyt specifických protinádorových protilátek ve vztahu k anamnéze kouření. Zjistili jsme, že kuřáci a ex-kuřáci mají tyto protilátky častěji, to znamená, že prozánětlivý stav navozený kouřením pravděpodobně ovlivňuje protinádorovou odpověď. Ve druhé studii jsme ve spolupráci s biotechnologickou společností Sotio a.s. sledovali účinnost protinádorové vakcíny z dendritických buněk. Prokázali jsme, že tato vakcína velmi účinně navozuje specifickou protinádorovou imunitní odpověď.“

Poznatky ze studie protinádorových protilátek jsou zatím jen dílčím výsledkem v celkové mozaice protinádorové imunologie, ale mohli by pomoci v dalším výzkumu reakcí imunitního systému proti nádorům, což je velmi důležité pro modelování imunoterapeutických postupů. Protinádorová vakcína z dendritických buněk (Sotio a.s.) se již využívá v praxi k léčbě pacientů, i když zatím ve fázi klinických studií. Předběžné výsledky této imunoterapie jsou však velmi slibné.

Publikace shrnující výsledky protinádorových protilátek u karcinomu plic získala kromě tohoto ještě 4 další ocenění- Jedličkovu cenu České chirurgické společnosti, Cenu Purkyňova nadačního fondu, Tvůrčí počin junior Fakultní nemocnice Motol a Cenu kolegia děkana 1.LF UK.
fotografie zdroj Siemens s.r.o., Cena Wernera von Siemense24

čvc 2019

Koncert na nádvoří zámku v Blatné

Dne 30. června 2019 se za krásného počasí na nádvoří zámku v Blatné uskutečnil v rámci Jihočeských klavírních kurzů slavnostní koncert, jeho výtěžek 200.000,- Kč byl zaslán na konto Nadačního fondu Profesora Pavla Pafka - III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FN Motol.

Koncert, na kterém vystoupila světová mezzosopranistka paní Dagmar Pecková, klavírní virtuos pan Miroslav Sekera a vynikající houslista pan Roman Patočka bez nároku na honorář, sledovalo na přeplněném nádvoří zámku více než 400 posluchačů. Koncert byl krásným uměleckým zážitkem umocněným neopakovatelným prostředím zámku.

Zakladatelé fondu děkují hlavní organizátorce celé akce paní Janě Korbelové, patronce herečce paní Ivě Janžurové, učinkujícím umělcům i paní baronce Janě Germenis-Hildprandt, majitelce zámku.

Pro větší fotografie klikněte ZDE na celou galerii. 26

čvn 2019

Praha královská

"Praha královská"

Název výstavy historických velkoformátových fotografii Pavla Scheuflera.

Vernisáž zahájil proslovem pan prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., který poukázal na umění a preciznost starých fotografů a naopak na rychlost a náhodnost, kterou vznikají dnešní fotografie. Nechyběl přednosta III. chirurgické kliniky pan prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.

Pro větší fotografie klikněte ZDE na celou galerii
1

bře 2019

Vystoupení pana profesora Lischkeho v Českém rozhlase v pořadu Blízká setkání

Robert Lischke má za sebou stovky transplantací plic. Za svoji kariéru mu v Blízkých setkáních Stáni Lekešové děkoval i Roman Novotný, flétnista České filharmonie.

Proč se, byť je sám lékařskou kapacitou, Robert Lischke „bojí doktorů“? Jak důležitá je pro pacienta jeho psychická kondice? A co by Robert Lischke dělal, kdyby měl dva roky prázdnin? I na to se ho zeptala Stáňa Lekešová.


22

úno 2019

Propagace Nadačního Fondu profesora Pavla Pafka

V průběhu měsíců leden a únor v tomto roce 2019 probíhá v pražských obchodních centrech propagace Nadačního Fondu profesora Pavla Pafka. 

Profesor Pavel Pafko vybudoval chirurgické pracoviště, které je zejména díky Programu transplantace plic jedno z unikátních nejen v českém, ale i v evropském kontextu. 

Hlavním cílem je, aby III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol byly místem, kde citlivý a osobní přístup k pacientům je samozřejmostí a špičková medicína běžným standardem.


Smíchov  Palladium

Letňany

Flora


Metropole Zličín


Centrum Černý Most

31

pro 2017

20 let od první transplantace plic v České republice

Tým profesora Pavla Pafka z pražské Fakultní nemocnice v Motole provedl 22. prosince 1997 první transplantaci plic. Redakce zpravodajství ČT24 České televize u příležitosti této významné události připravila několikaminutovou reportáž. Celý obsah reportáže nalezete zde

15

lis 2017

Pan prof. Lischke se rozhovořil o své první transplantaci

Pan prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D byl hostem pořadu Stříbrný vítr. O první transplantaci plic, pacientech, ale také o pokoře a emocích na sále. 

Celý rozhovor si můžete poslechnout na níže přiloženém odkazu


Přeje Vám příjemný poslech. 

Zdroj: Český rozhlas Dvojka/21. 10. 201710

lis 2017

Digitalizace sálů III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FN Motol

Jeden ze sálů III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FN Motol byl nově digitalizován. Na několika obrazovkách nyní můžou všichni členové operačního týmu sledovat průběh operace, vitální funkce nebo všechny rentgenové a CT snímky, které jsou pro daný zákrok potřeba. Obraz má současně i větší rozlišení a dá se přenášet do seminární místnosti, která je přímo na klinice. Z této novinky budou těžit i studenti lékařské fakulty, kteří tak mohou sledovat celou operaci během výuky. 

O financování digitalizace se postarala Nadace ČEZ, které tímto mnohokrát děkujeme!

Digitalizace sálů III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FN Motol

Digitalizace sálů III. chirurgické kliniky 1.LF UK a FN Motol

2

srp 2017

Ohlédnutí za ČSOB Pojišťovna Zdravotnickým Během

V červnu letošního roku se uskutečnil již 7. ročník závodu ČSOB Pojišťovna Zdravotnický Běh. FN MOTOL reprezentovalo přes 200 zaměstnanců a mediků. Na prvních dvou příčkách se v rámci štafetového běhu O2 Prague Relay 4x5 2017 umístily týmy Ploché nohy A a B. Své zastoupení v tomto závodě měla také III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol.

Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů.

Na fotografii Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Předseda správní rady Nadačního fondu Profesora Pavla Pafka
20

čvc 2017

Úspěch pro Nadační fond Profesora Pavla Pafka

Nadační fond Profesora Pavla Pafka se v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech zúčastnil charitativní akce. Všichni zúčastnění, kteří chtěli podpořit dobrou věc, šlapali na charitativních kolech Nadace ČEZ. Na kolo tak usedl například generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš či ředitel Filmového festivalu Jiří Bartoška. Své síly zapojili také předseda s místopředsedou Nadačního fondu – profesor Pafko a profesor Lischke. Akce byla velice vydařená a podařilo se získat 274 106 Kč. 

Všechny získané finanční prostředky budou využity na nákup přístrojového vybavení k diagnostice a léčbě pacientů

Děkujeme za Vaši podporu!